2020欧冠比赛时间

Sidan uppdaterades senast: Jun 25, 2020

Ethereum för företag

Varför Enterprise Ethereum?

2020欧冠比赛时间Varför ska företag bry sig om Enterprise Ethereum?

 • Nya affärsmodeller och möjligheter att skapa värde
 • Minskade kostnader för förtroende och samordning mellan affärspartner
 • Förbättrad ansvarstagande inom företagsnätverk och operativ effektivitet
 • Framtidssäkra ditt företag konkurrenskraftigt
 • Kompatibilitet med det offentliga huvudnätet eller tillåtna, privata nätverk

Se de här relaterade artiklarna för mer djupgående information:

Organisationer

2020欧冠比赛时间En del samarbetesansträngningar för att göra Ethereum företagsvänligt har utarabetats av olika organisationer:

 • Enterprise Ethereum Alliance är en medlemsdriven standardiseringsorganisation vars charter är att utveckla öppna blockchain-specifikationer, som driver harmonisering och driftskompatibilitet för företag och konsumenter över hela världen. Vår globala medlemsgemenskap består av ledare, användare, innovatörer, utvecklare, och företag som samarbetar för att skapa en öppen, decentraliserad webb till nytta för alla.

 • Hyperledger är resultatet av ett öppen källkod-samarbete som skapades för att avancera branschöverskridande blockchain-teknik. Det är ett globalt samarbete som anordnas av Linux Foundation, inklusive ledare inom ekonomi, bank, sakernas internet, leverantörskedjor, tillverkning och teknik. Stiftelsen har några projekt som fungerar med Ethereum-stacken: - -

Enterprise-fokuserade tjänster

2020欧冠比赛时间Följande projekt tillhandahåller blockchain-tjänster för system för storföretag:

 • implementering av Enterprise Ethereum-protokollet, verktyg och API:er som bildar STRATO-plattformen
 • protokoll och peer-to-peer-plattformsarkitektur, blockchain R&D företag
 • erbjuder samma funktioner som HF Besu, plus ytterligare företagsfokuserade fördelar
 • blockchain-plattform med öppen källkod som kombinerar innovation av den offentliga Ethereum-gemenskapen med förbättringar för att stödja företagens behov

Protokoll och infrastruktur

 • öppen källkod Ethereum-klient utvecklad under Apache 2.0-licens och skriven i Java
 • modulär blockchain-klient med en tillståndsgiven smart kontrakt-tolk som delvis utvecklats enligt specifikationen för Ethereum Virtual Machine (EVM)
 • skalbar API-åtkomst till Ethereum och IPFS-nätverk
 • full-stackplattform för att bygga och köra över moln och ekosystem för hybridföretag
 • protokollsvit som implementerar p2p-protokoll och ger klientprogramvara och infrastruktur
 • flermolns och flerprotokolls Platform as a service (PaaS) ger företag möjlighet att snabbt bygga, distribuera och hantera decentraliserade nätverk och tjänster

Entereprise-funktioner

Offentliga och privata Ethereum-nätverk kan behöva specifika funktioner som krävs av nätverksdeltagare. Följande är några av dessa funktioner:

Behörighet

Sekretess

 • Mer information finns
 • Mer information finns
 • Mer information finns

Säkerhet

 • Clef används för att signera transaktioner och data och är tänkt som ersättning för geths kontohantering
 • En transaktionssigneringsapp som ska användas med en web3-leverantör

Verktyg

 • Ethereum Data Analytics Platform
 • ger transparens, spårbarhet och handelsförmåga till försörjningskedjor, med hjälp av blockchain-teknik
 • en utvecklingssvit för blockchain (Truffle, Ganache, Drizzle)

Enterprise utvecklargemenskap